The Present Movement | Happy Caravan

Happy Caravan strelt zich ten doel om veilige havens te creeren voor kwetsbare groepen in moielijke situaties, met name voor kinderen, vrouwen en families bieden zij hulp in de vorm van educatie en creatieve programma's.