#SOSMoria: noodkreet Nederlandse artsen

Oproep voor het opvangen van minimaal 500 kinderen op de vlucht

Deze oorspronkelijke Nederlandse actie is gestart op 24 maart 2020 en is inmiddels ondertekend door bijna 7 duizend artsen en 48 duizend burgers in Europa. Meer dan 40 Nederlandse gemeenten steunen dit plan. Ga naar https://www.sosmoria.eu en kijk hoe je nog kunt bijdragen.

Onder andere ondertekend door prominente Nederlandse professionals zoals:

  • Dokter Louise Gunning-Schepers - Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en oprichter van The European Public Health Association (EUPHA)
  • Dokter Gerlach Cerfontaine – Voorzitter Association of Dutch Medical Professionals (www.vvaa.nl) en hoogleraar Universiteit van Utrecht en Maastricht
  • Dokter Maria van den Muijsenbergh - Hoogleraar Radboud UMC
  • Dokter Ivan Wolffers - Emeritus Hoogleraar Amsterdam UMC

De oproep van Europese artsen luidde:

"Breng vluchtelingen Griekse eilanden in veiligheid. Wij, artsen van Europa, roepen de leiders van onze overheden en de Europese Unie op om de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen.

De afgelopen jaren zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden overbevolkt geraakt. De corona-epidemie die in de kampen dreigt aan te komen, zal catastrofale gevolgen hebben voor de vluchtelingen, ook voor de Griekse inwoners en de rest van onze Europese samenleving.

Het is een illusie dat een corona-uitbraak in deze kampen zou kunnen worden gecontroleerd. In de kampen wonen in totaal 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer. Er is nog slechts een handjevol artsen aanwezig. De vele kinderen en volwassenen worden ook nu al geteisterd door fysieke en mentale trauma’s.

Als Europa nu wegkijkt kan deze situatie ontaarden in een medische ramp, en die kan een fatale uitwerking hebben op de normen en waarden van de gezondheidszorg van Europa. Hiertegen moeten we de vluchtelingen, de Griekse bevolking die al jarenlang klem zit, en onze gehele Europese bevolking beschermen.

Wij artsen hebben een eed afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu ongeacht persoon en afkomst. Als Europese dokters zijn we verplicht om er alles aan te doen deze medische catastrofe te voorkomen. De leiders van de Europese Unie hebben vier jaar geleden ook een belofte gedaan: elk land zou een vastgesteld aantal vluchtelingen opnemen vanuit Griekenland en Turkije. Geen enkel EU-land is deze afspraak nagekomen. Om de vluchtelingen naar kampen op het Griekse vasteland te verhuizen is niet genoeg; ook deze kampen zitten overvol.

Wij roepen alle leiders van de EU op om de afspraak, die in 2016 gemaakt is, na te komen en vluchtelingen volgens de eerder gemaakte afspraken op te nemen in hun land om deze medische ramp op Europese grondgebied te voorkomen."

Download PDF
Download PDF
Over The Present

Over The Present

The Present is een ondernemende community die streeft naar meer (gelijk-)waardigheid voor nieuwkomers en vluchtelingen in het bijzonder en een inclusievere samenleving in het algemeen. Vanuit deze missie slaat de beweging bruggen tussen mkb-ondernemers en initiatieven, projecten en kleine NGO’s die een positieve bijdrage leven aan het leven van vluchtelingen in binnen- en buitenland. The Present richt zich door middel van matchmaking, events en campagnes op het informeren, inspireren en activeren van ondernemers. The Present laat ondernemers zien hoe zij een maatschappelijk initiatief waardevol kunnen ondersteunen met hun netwerk en expertise. Voor meer informatie: https://www.thepresent.world/